saashop@protonmail.com

Cykle dla początkujących

Cykle dla początkujących

Legenda:

Liczby na poczatku (np. 1-12) oznajaczają ilość tygodni przyjmowania danego środka. Litery i liczby na końcu (np. E4D) oznaczaja częstotliwość przyjmowania danego środka w dniach.


Na przykład:

1-12 Sustanon 250mg E7D - od 1 do 12 tygodnia przyjmujemy sustę co 7 dni.

1-6 Metanabol 30mg ED - od 1 do 6 tygodnia przyjmujemy metę każdego dnia.


Przykładowe cykle dla początkujących:


#1


1-12
Testosteron Enanthate 250mg E4D


#2


1-8
Testosteron Propionat 100mg E2D


#3


1-12
Testosteron Enanthate 250mg E4D
1-11 Deca-Durabolin 200mg E7


#4


1-12 Sustanon 250mg E7D
1-11 Deca-Durabolin 200mg E7D


#5


1-12 Testosteron Enanthate 250mg E4D
1-6 Metandienon 30mg ED


#6


1-12 Sustanon 250mg E7D
1-6 Metandienon 30mg ED


#7


1-11 Testosteron Enanthate 250mg E4D
6-12 Winstrol Inj 50mg E2D


#8


1-8 Testosteron Propionat 100mg E2D
3-9 Winstrol Inj 50mg E2D lub Winstrol oral 30mg ED